Våra tjänster

För en lång rad kunder inom olika branscher stansar vi tejper för specifika slutprodukter och ändamål. Vår unika kompetens och moderna maskinpark möjliggör toleranser ner till 1/1000 millimeter.

Vi medverkar gärna tidigt i utvecklingsprocessen och kan föreslå lösningar på hur man på effektivaste sätt kan sammanfoga två ytor med tejp.

I vår produktionsprocess sker också laminering av olika material för uppnående av exakta egenskaper. Kundens krav och specifikationer styr vår verksamhet. Korta eller långa serier, speciella produktegenskaper, olika branscher, nästan all produktion är unik. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi snabbt välja material, ställa om produktionen och leverera slutprodukter av extremt hög kvalitet. För konvertering är som sagt en av våra specialiteter.