Planstansning

Planstansning lämpar sig väl där man har mindre volymer. Tekniken består i att man använder sig av ett stålknivverktyg och stansar vertikalt med en stansning i taget. Verktygsinvesteringen är mindre men också hastigheten. Planstansning lämpar sig också för tjockare material.