Fördelar & egenskaper

Attila akrylfoamtejper kan ersätta sammanfogningstekniker såsom svetsning, nitning, skruvning och limning. Att använda Attila akrylfoamtejp i produktionen istället för svetsning eller nitning vid sammanfogning av två material leder till minskade produktionskostnader.

Dels så reduceras materialkostnaderna kopplade till svetsning och nitning etc. och dels går det fortare att tejpa samman två ytor och tejpen kräver ingen fixeringstid. Därmed reduceras produktionstiden och den totala produktionskostnaden för den färdiga produkten blir lägre.
 
Några andra fördelar och egenskaper Attila för med sig:
image